Giấy chứng nhận

Giấy xác nhận quyền ĐỘC QUYỀN của CTY TNHH MTV LCUK đối với thương hiệu Proto-col Collagen Experts – since 2003

 

 

 

 

 

Dựa trên thư xác nhận từ Anh Quốc, đây là bản dịch Tiếng Việt. Xin Khách hàng lưu ý  đã được Lãnh sự quán tại Anh quốc và Luật sư của Cty tại Anh Quốc đã kí và được hợp thức hóa tại Việt Nam.

“Gửi Lan,

Theo như thư ủy quyền của chúng tôi vào ngày 29 tháng 5 năm 2019, tôi viết thư này để xác nhận hợp thức hóa những điểm sau đây đã được các luật sư của bạn nêu ra

1. proto-col là một thương hiệu thuộc sở hữu của On-Group Ltd trên toàn cầu và vì vậy không có công ty nào khác có quyền sử dụng hoặc sở hữu nó mà không có sự cho phép của chúng tôi. Do đó, vì Công ty BCP Field Marketing không còn đại diện cho thương hiệu proto-col của chúng tôi ở  tại Việt Nam hay bất kỳ lãnh thổ nào trên toàn thế giới, Công ty BCP hoàn toàn không có quyền sở hữu thương hiệu Proto-col của chúng tôi.

2. On-Group Ltd đã trao quyền cho công ty LCUK (Lan Coles United Kingdom), 25/26A Tôn Thất Tùng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, làm nhà phân phối độc quyền cho thương hiệu proto-col của chúng tôi tại Việt Nam . Thỏa thuận này bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2019

3. Số công ty đã đăng ký: 4852086

Tôi tin tưởng rằng những điều trên sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin mà phía bạn đã yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với chính tôi nếu bạn cần cập nhật bất kỳ thông tin nào mới hơn.

Thân ái,

Ian Moyse

Giám đốc thương mại”