Nếu như bạn vẫn còn lăn tăn về vấn đề có nên sử dụng hay không, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ của bạn trước khi sử dụng.